Title :Saving Karma: A full-throttle thriller throughout Asia
Author : Reid Bracken